El nou es­ca­pa­ment

La Vanguardia (Català) - Motor - - MOTOS -

Scor­pi­on Serket per a la Ya­ma­ha

TMAX mi­llo­ra os­ten­si­ble­ment les pres­ta­ci­ons, in­cre­men­ta 1,4 CV la po­tèn­cia i re­du­eix el pes en 2,6 kg (ver­sió in­ox, per 734,95 €) o en 3,3 kg (ver­sió ti­ta­ni, per 850,95 €)

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.