5.000

La Vanguardia (Català) - Motor - - MOTOS -

uni­tats ha es­tat el vo­lum to­tal de les ma­tri­cu­la­ci­ons as­so­lit per Fi­at Es­paña al mes de març pas­sat, amb un crei­xe­ment del 13,8% res­pec­te a l’any an­te­ri­or

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.