A4 all­ro­ad quat­tro

La Vanguardia (Català) - Motor - - NOVETAT -

Mo­tor Ci­lin­dra­da Po­tèn­cia mà­xi­ma Ve­lo­ci­tat mà­xi­ma De 0 a 100 km/h Con­sum mit­jà Llarg / Am­ple / Alt Pes Ma­le­ter Ga­ran­tia Web PREU V6 Di­è­sel

2.967cc 272 CV a 4.250 rpm 250 km/h 5,5 se­gons

5,3 li­tres 475/184/149 cm

n/d 505 li­tres Dos anys, sen­se lí­mit de km. au­di.com

n/d

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.