GEORGE WAS­HING­TON TIN­DRÀ SÈ­RIE

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - NOTÍCIES TV -

El pri­mer pre­si­dent dels Es­tats Units se­rà el pro­ta­go­nis­ta d’una sè­rie que es­tà pre­pa­rant NBC. El ca­nal vol apos­tar per la fic­ció his­tò­ri­ca amb aques­ta bi­o­gra­fia de Ge­or­geWas­hing­ton que té al dar­re­re el guio­nis­ta Da­vid Seid­ler ( El dis­curs del rei) i els pro­duc­tors Ga­reth Ne­a­me ( Down­ton Ab­bey) i Tom Fon­ta­na ( Oz). Tots tres en­cap­ça­len un pro­jec­te molt prometedor que ha de tri­ar l’ac­tor pro­ta­go­nis­ta. Fa uns anys, l’es­co­llit va ser Jeff Da­ni­els, que va in­ter­pre­tar George Was­hing­ton en una TV mo­vie d’A&E.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.