GARY DOUR­DAN

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - GENTTV -

El fa­mós de­tec­tiuWar­rick Brown de CSI: Las Vegas ha con­fes­sat que es­tà ar­ru­ï­nat per cul­pa de les ad­dic­ci­ons a l’al­co­hol i a les dro­gues, i que, ac­tu­al­ment, so­bre­viu amb 300 euros al mes.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.