LO­UIE

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - DILLUNS 26 -

Plat­ges, pal­me­res, pai­sat­ges pa­ra­di­sí­acs. Mi­a­mi no és, pre­ci­sa­ment, el lloc on en Lo­uie se sent cò­mo­de, però una fei­na és una fei­na i, a l’epi­so­di d’avui, el cò­mic aga­fa un avió per por­tar el seu es­pec­ta­cle a la ciu­tat més lla­ti­na dels Es­tats Units. Tot i que des­col·lo­cat, en un pri­mer mo­ment, avi­at des­co­bri­rà que Mi­a­mi se li po­sa més bé del que es pen­sa­va.

21.30 h, CA­NAL+ 1

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.