¡LLA­MA A LA CO­MA­DRO­NA!

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - DIMARTS 27 -

Les lle­va­do­res de la BBC han es­tat un dels èxits d’au­di­èn­cia de l’any, al Reg­ne Unit, grà­ci­es a la ca­li­de­sa d’uns per­so­nat­ges en­tra­nya­bles i se­cun­da­ris de lu­xe, com Mi­ran­da Hart. Però la sè­rie tam­bé sap po­sar go­tes de dra­ma, quan cal. És el cas de l’epi­so­di d’avui, el quart, en què se­gres­ten un nou­nat.

21.20 h, AXN WHI­TE

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.