PLA­NE­TA DI­NO­SAU­RIO

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - HI- TECH -

La BBC es va va­ler d’al­ta tec­no­lo­gia per cre­ar una sè­rie do­cu­men­tal que en­din­sa els es­pec­ta­dors en la pre­his­tò­ria i en la re­a­li­tat d’uns ani­mals mí­tics i ge­gan­tins. PREU: 17,99 (DVD) i 25,95 € (blu-ray)

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.