EL ENIG­MA DEL CU­ER­VO

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - HI- TECH -

Un boig co­met crims hor­ri­bles ins­pi­rant-se en les his­tò­ri­es d’Allan Poe. L’au­tor ma­teix i un de­tec­tiu vo­len im­pe­dir més danys. PREU: 18,99 (DVD) i 25,99 € (blu-ray)

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.