Diu­men­ge 8

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - VIURETV - La ga­ta so­bre el te­ja­do de zinc.

17.55

DIR.:

20.15

EUA

INT.:

A dot­ze sol­dats ame­ri­cans con­dem­nats a mort o a llar­gues pe­nes se’ls pro­po­sa un in­dult si du­en a ter­me una pe­ri­llo­sa mis­sió a la Bre­ta­nya fran­ce­sa: di­na­mi­tar el cas­tell de l’Es­tat Ma­jor ale­many.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.