Di­lluns 9

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - VIURETV -

18.25

EUA.

22.10

DIR.: INT.:

Tommy Po­per és un pro­mo­tor im­mo­bi­li­a­ri de No­va York que un bon dia rep un es­trany re­gal del seu pa­re, que aca­ba de mo­rir: un pin­güí. L’ar­ri­ba­da de l’in­qui­lí an­tàr­tic tras­to­ca la se­va vi­da fa­mi­li­ar i la­bo­ral.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.