La noc­he del fút­bol

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - VIURETV -

CU­A­TRO L’es­pai s’emet els di­lluns o els di­ven­dres, en fun­ció de quan es re­trans­met el par­tit en obert, i té la pre­sèn­cia de Jo­a­quín Ramos Mar­cos

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.