Fran­cis­co Gau­di­er

PRE­SI­DENT DEL CERCLE DEL LICEU

La Vanguardia (Català) - - SUMARI -

Fran­cis­co Gau­di­er és el nou pre­si­dent del Cercle del Liceu des­prés de ser ele­git per una àm­plia ma­jo­ria, el 75,9% dels vots, da­vant de la can­di­da­tu­ra que en­cap­ça­la­va Jo­sé Da­ni­el Bar­que­ro, que va ob­te­nir el 24% dels vots.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.