Es­tà­tua des­a­pa­re­gu­da

La Vanguardia (Català) - - OPINIÓ -

Fa no gai­res di­es vaig acom­pa­nyar uns con­vi­dats als jar­dins del pa­lau de Pe­dral­bes. Van que­dar ad­mi­rats del tot per l’es­plen­dor del lloc. Jo fe­ia for­ça temps que no hi ana­va.

Vo­lí­em vi­si­tar el pa­lau, però es­ta­va tan­cat. Ales­ho­res em vaig ado­nar que no ve­ia l’es­tà­tua de la rei­na Isa­bel II mos­trant el seu fill na­dó, Al­fons XII, que sos­té en bra­ços. Po­dria sa­ber què se n’ha fet, d’aques­ta es­tà­tua?

EDUARD PUJOL

Bar­ce­lo­na

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.