Avui al web de ‘La Van­guar­dia’

Im­pres­cin­di­bles

La Vanguardia (Català) - - OPINIÓ -

MEN­JAR

Tot el que has de sa­ber so­bre la no­va llei del pa. Que no et fa­cin pas­sar bou per bès­tia gros­sa amb el pa in­te­gral o el de mas­sa ma­re

‘VIVO’

Pe­dro Zu­a­zua és l’au­tor del lli­bre En mi ca­sa no en­tra un

ga­to, per als amants pri­me­rencs d’aquest ani­mal, amb to­ta me­na de con­sells

CULTURA

‘Ins­ta­po­e­tes’, el nou fe­no­men li­te­ra­ri que fa fu­ror a les xar­xes. Lo­re­to Ses­ma o Ire­ne X en són al­guns dels noms des­ta­cats

CULTURA

Jo­an­na Bai­llie, la dra­ma­tur­ga obli­da­da que va ar­ri­bar a te­nir més èxit que Shakes­pe­a­re. L’au­to­ra va ser pre­cur­so­ra del ro­man­ti­cis­me an­glès

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.