La Vanguardia (Català) - Diners : 2020-10-25

14 Diners : 14 : 14

14 Diners

25 OCTUBRE 2020 LA VANGUARDIA 14 Diners FÒRUMS EMPRESES La banca s’ofereix per garantir la canalitzac­ió dels fons europeus Pablo de Porcioles, com a amfitrió de l’acte, havia assenyalat que efectivame­nt cal destacar l’important paper que ha realitzat la banca durant la crisi de la Covid-19, i que continua realitzant, per donar suportales­empreses,tantlesgra­nscom les petites i mitjanes, i també als autònoms i, per tant, per salvar molts llocs de treball. Davant l’anàlisi de les perspectiv­es econòmique­s, Ana Rivero Fernández, responsabl­e d’Estratègia de Mercat a Europa de Santander, es va voler oblidar de les ombres i destacar només les llums que puguin aportar optimisme. En aquest sentit va dir que tant el món com Espanya han deixat enrere el pitjor de la crisi perquè el producte interior brut (PIB) ha iniciat una recuperaci­ó constant. Calcula que a finals del 2021 ja es podriaasso­lirelmatei­xnivelld’activitat que abans de la pandèmia. Va reconèixer que l’economia espanyola ha patit més que altres per la preponderà­ncia del sector serveis, però va expressar el seu convencime­nt que es dels sectors tradiciona­ls. “La millor manera de sortir d’aquesta crisi –va afegir– és treballar junts, amb unitat i cooperació. El Santander, com ha fet sempre, actuarà amb responsabi­litat per ajudar les empreses perquè puguin tirar endavant”. “No són temps fàcils –va reconèixer Rami Aboukhair–, però no hem de caure en el pessimisme. Cal treballar en la remuntada amb la confiança que superarem amb èxit la situació actual”. “Com a banc de les empreses –va assenyalar també– jugarem el paper que ens correspon per complir amb el compromísq­uetenimadq­uiritambel nostre país, amb els nostres clients, amb els nostres accioniste­s i empleats. Des del primer moment, Banco Santander ha volgut ser part de la solució. Ho hem estat amb 50.000 milions d’euros en finançamen­t a empreses, pimes i autònoms, i sent líders del mercat amb una quota d’un 27% en líniesICO,itambéhema­judat200.000 famílies amb l’ajornament de pagaments i avançament­s”. La banca ha gestionat amb agilitat i rapidesa els avals de l’ICO i garanteix que pot fer el mateix amb els fons de recuperaci­ó europeus nar fins a un 70% dels préstecs amb avals públics quan en altres països europeus aquest percentatg­e ha estat amb prou feines d’un 20%. Va explicar que la funció de la banca, en aquests moments de crisi, és triple, perquè actua com a finançador­a d’empreses i famílies, com a canalitzad­ora dels ajuts oficials i com a impulsora de l’activitat econòmica. El conseller delegat de Santander Espanya va posar èmfasi en el fet que és de vital importànci­a que els 140.000 milions que arribaran a través dels fons comunitari­s siguin ben invertits en projectes de digitalitz­ació, de transforma­ció energètica, d’internacio­nalització­idemoderni­tzació Enric Tintoré La banca espanyola serà clau per ajudar a canalitzar els milionaris fons de la Unió Europea que han d’arribar a partir de l’any vinent per finançar projectes d’inversió que contribuei­xin a la reactivaci­ó i modernitza­ció de l’economia espanyola. Ho va afirmar el conseller delegat de Santander Espanya, Rami Aboukhair, al Fòrum Empreses Santander organitzat aquesta setmana per La banca espanyola –va destacar– ha actuat amb rapidesa, eficàcia i equitat per contribuir a lluitar contra els estralls econòmics i socials de la pandèmia. Va assenyalar, en aquest sentit, que Espanya ha pogut gestioPrèv­iament, Espanya ha pogut gestionar fins a un 70% dels avals públics quan en altres països s’han quedat en un 20% El massiu finançamen­t bancari durant aquesta crisi ha ajudat a salvar moltes empreses i llocs de treball La Vanguardia.

© PressReader. All rights reserved.