El me­jor

La Vanguardia - Dinero - - IBEX 35 -

Aben­goa. El va­lor ha re­gis­tra­do una subida pro­di­gio­sa es­ta se­ma­na, de na­da me­nos que del 21%. La am­plia­ción de ca­pi­tal rea­li­za­da ha ex­tre­ma­do la vo­la­ti­li­dad del va­lor, lo que acon­se­ja cau­te­la de ca­ra al fu­tu­ro in­me­dia­to.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.