Una cró­ni­ca del kar­ma

La Vanguardia - Dinero - - ALTERNATIVAS -

‘Re­tra­to II’ (2013) téc­ni­ca mix­ta de Gu­tié­rrez Goñi a par­tir de una fo­to de Omar Zan­gran­di, se ex­hi­be en el es­pa­cio ma­dri­le­ño Ra del Rey (tel. 91-522-31-20), en la mues­tra ‘In­dia: cró­ni­ca del kar­ma’. Pre­cio: 1.850 eu­ros.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.