MAG­NUM DE LA FIN­CA 2010

La Vanguardia - Dinero - - ALTERNATIVAS -

Ra­ven­tós i Blanc, Sant Sa­dur­ní d‘Anoia (Bar­ce­lo­na). Ra­ven­tos.com. Va­rie­da­des: 54% xa­rel·lo, 30% ma­ca­beo, 16% pa­re­lla­da. Vi­ti­cul­tu­ra or­gá­ni­ca y bio­di­ná­mi­ca. Pre­cio: 59 eu­ros

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.