Pi­pas de gi­ra­sol

La Vanguardia - ES - - EN FORMA -

En co­mer­cio se ven­den con sal aña­di­da, lo que pue­de in­fluir de for­ma ne­ga­ti­va en el co­les­te­rol Va­lor ener­gé­ti­co 548,0 Kcal Hi­dra­tos de car­bono 20 g Lí­pi­dos 43 g Pro­teí­nas 21,5 g

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.