CREAR

La Vanguardia - ES - - NEWS -

José An­to­nio Ma­ri­na ci­ta aque­llo de “que ha­blen de ti aun­que sea mal” pa­ra ex­pli­car es­ta se­ma­na por qué pri­ma la po­pu­la­ri­dad so­bre la ca­li­dad

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.