XOAN CAN­NAS

La Vanguardia - ES - - CREAR -

Xoan Can­nas (iz­quier­da; Vi­go, 1972), su­mi­ller del res­tau­ran­te Pe­pe Viei­ra Ca­mi­ño da Ser­pe, di­ri­ge ade­más el Ins­ti­tu­to Ga­le­go do Vi­ño y la Atlan­tic Ga­li­cian Spi­rits, em­pre­sa que ha mo­der­ni­za­do los des­ti­la­dos ga­lle­gos y ela­bo­ra una ginebra y un ver­mut de per­fil mar­ca­da­men­te atlán­ti­co. En el 2004 fue Na­riz de Oro de Es­pa­ña.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.