Re­for­mas

La Vanguardia - ES - - EN CASA -

Pa­ra la re­for­ma o re­pa­ra­cio­nes im­pre­vis­tas e im­por­tan­tes de la vi­vien­da los ase­so­res ven jus­ti­fi­ca­do am­pliar la hi­po­te­ca o pe­dir un prés­ta­mo per­so­nal a lar­go pla­zo

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.