Flo­rent Cha­vouet Ma­na­bé Shi­ma

La Vanguardia - ES - - BOULEVARD -

La vi­da co­ti­dia­na en una is­la de pes­ca­do­res ja­po­ne­sa de só­lo 300 ha­bi­tan­tes, ilus­tra­da con hu­mor por el ar­tis­ta fran­cés Flo­rent Cha­vouet. Un re­tra­to que ex­plo­ra los lí­mi­tes del

im­pac­to cultural. SA­LA­MAN­DRA, 2014 144 PÁ­GI­NAS

15 EU­ROS

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.