CINEMA

La Vanguardia - Què Fem - - NEWS -

Fran­ces McDor­mand pro­ta­go­nit­za Tres anun­ci­os en las afu­e­ras, el nou tre­ball de Mar­tin McDo­nagh pre­mi­at amb el Glo­bus d’Or al mi­llor dra­ma.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.