MÚ­SI­CA

La Vanguardia - Què Fem - - NEWS -

Lady Ga­ga re­ac­ti­va la gi­ra eu­ro­pea de pre­sen­ta­ció del seu dar­rer disc i fa es­ca­la al Pa­lau Sant Jor­di els prò­xims diu­men­ge i di­marts.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.