NENS

La Vanguardia - Què Fem - - NEWS -

Els ta­llers de cui­na d’Eu­là­lia Far­gas per a nens i ne­nes fins a 12 anys per­me­ten apren­dre re­cep­tes fà­cils d’ela­bo­rar en fa­mí­lia.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.