DON QUIXOT, KAFKA I AL­TRES SOM­NIS

FINS AL 28 DE FE­BRER

La Vanguardia - Què Fem - - ARTS - • Ga­le­ri­a­eu­de.com

La ga­le­ria Eu­de es su­ma a l’ho­me­nat­ge que al­tres es­pais bar­ce­lo­nins fan a Jo­an Ponç amb aques­ta ex­po­si­ció que re­cull ai­gua­forts i ai­gua­tin­tes de la sè­rie Don Quic­hot­te (1979), i que mos­tren l’in­terès de Ponç pels per­so­nat­ges de Cer­van­tes, ai­xí com ai­gua­forts del lli­bre Me­ta­mor­fo­si Franz Kafka- Jo­an Ponç

(1967), en­tre d’al­tres.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.