TEATRE

La Vanguardia - Què Fem - - PORTADA -

Jan Fa­bre, cre­a­dor avant­guar­dis­ta, ar­ri­ba al Grec amb cops d’efec­te i ge­ni­a­li­tat, grà­ci­es a la se­va obra core­o­grà­fi­ca Bel­gi­an Ru­les o com riu­re’s de si ma­teix.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.