TEMA DE LA SETMANA

La Vanguardia - Què Fem - - PORTADA -

Pre­pa­reu-vos les agen­des mu­si­cals: tor­nen el Fes­ti­val de Tor­ro­e­lla de Mont­grí, amb sons clàs­sics i po­pu­lars, i la va­ri­e­tat es­ti­lís­ti­ca del Mas i Mas.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.