PAN­TA­LLES

La Vanguardia - Què Fem - - PORTADA -

Qui no ha fet ser­vir una apli­ca­ció per lli­gar? Doncs l’ex­pe­ri­èn­cia, en for­mat de co­mè­dia, es po­drà veu­re a la no­va pla­ta­for­ma de sè­ri­es de YouTu­be.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.