TEATRE

La Vanguardia - Què Fem - - PORTADA -

Al Grec, aquests di­es, teatre po­lí­tic i fets re­als amb Mi­lo Rau i rau­xa mu­si­cal amb Ca­rou­sel. Du­es op­ci­ons sem­pre com­pa­ti­bles per als amants de la bona es­ce­na.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.