La San­ta con­ju­ra els sons dels mi­llors DJ

LA CA­BI­NA MORITZ EPIDOR ACULL CADA DI­MARTS AL VES­PRE UNA SES­SIÓ ES­PE­CI­AL PLE­NA DE HITS

La Vanguardia - Què Fem - - MORITZ RECOMANA -

BS-fi­es­ta Lu­ne­di tan­ca­ran la pro­gra­ma­ció del DJ Epidor Li­ve! en una nit ple­na de hits. La música, a la Ca­bi­na Epidor, con­ti­nua sent la pro­ta­go­nis­ta, les nits de ju­li­ol i agost, amb els èxits de tots els temps que us pro­po­sa el DJ Ro­bert de Palma.

Una bona ma­ne­ra d’aca­bar la jor­na­da a La San­ta de San­ta Cris­ti­na d’Aro, una fi­ra de cre­a­ti­vi­tat, ar­te­sa­nia, bona gas­tro­no­mia i música que no us po­deu per­dre.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.