CI­NE­MA

La Vanguardia - Què Fem - - PORTADA -

Qu­a­tre amics vi­at­gen a Ber­lín i des­co­brei­xen que les amis­tats can­vi­en molt amb el temps a la no­va co­mè­dia dra­mà­ti­ca Las dis­tan­ci­as.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.