NENS

La Vanguardia - Què Fem - - PORTADA -

La vi­si­ta guia­da Mò­mi­es, sar­cò­fags i al­tres se­crets dels an­tics egip­cis apro­pa els pe­tits a la his­tò­ria dels fa­ra­ons, al Mu­seu Egip­ci.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.