JO­SEP CU­NÍ

La Vanguardia - Vivir TV - - GENTE TV -

La en­tre­vis­ta al pre­si­dent de la Ge­ne­ra­li­tat, Ar­tur Mas, rea­li­za­da por Jo­sep Cu­ní en el pro­gra­ma 8 al dia su­peró el 10% de cuo­ta de pan­ta­lla. En in­ter­net la han vis­to más de 2.000 per­so­nas.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.