EN­CE­RRA­DA

La Vanguardia - Vivir TV - - HI- TECH -

El film, pre­sen­ta­do en el Fes­ti­val de Sit­ges de 2010, na­rra la his­to­ria de Kris­ten, una jo­ven que se en­cuen­tra en­ce­rra­da en una sala per­di­da de un hos­pi­tal psi­quiá­tri­co. PRE­CIO: 12,99 € (DVD) y 15,99 € (Blu-ray)

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.