TE­LE­MA­DRID

La Vanguardia - Vivir TV - - GENTETV -

Des­pués de que el pre­si­den­te Ra­joy anun­cia­ra el res­ca­te fi­nan­cie­ro, se­gún el sin­di­ca­to UGT, en Te­le­ma­drid tie­nen or­den de no uti­li­zar la pa­la­bra res­ca­te, sino eu­fe­mis­mos co­mo lí­nea de cré­di­to.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.