En el re­par­to:

La Vanguardia - Vivir TV - - EN PORTADA -

Fred­die High­mo­re (vis­to en pe­lí­cu­las di­ri­gi­das a un pú­bli­co in­fan­til, co­mo Char­lie y la fá­bri­ca de cho­co­la­te) se con­ver­ti­rá en el jo­ven Nor­man Ba­tes, mien­tras que Ve­ra Far­mi­ga (que vuel­ve a la te­le­vi­sión tras Tou­ching Evil) in­ter­pre­ta­rá a su dia­bó­li­ca ma­dre.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.