Es una idea de…

La Vanguardia - Vivir TV - - EN PORTADA -

Da­vid Fin­cher, di­rec­tor de pe­lí­cu­las co­mo La red so­cial, El club de la lu­cha o Se­ven, ins­pi­rán­do­se en la se­rie ho­mó­ni­ma bri­tá­ni­ca, emi­ti­da en la BBC.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.