En el re­par­to:

La Vanguardia - Vivir TV - - EN PORTADA -

El da­nés Mads Mik­kel­sen (el vi­llano de Ja­mes Bond en la pe­lí­cu­la Ca­sino Ro­ya­le) in­ter­pre­ta­rá a Han­ni­bal, Gi­llian An­der­son (la agen­te Scully de Ex­pe­dien­te X) se­rá su psi­có­lo­ga y Lau­ren­ce Fish­bur­ne ( C.S.I.) el je­fe de la ofi­ci­na es­pe­cial del FBI que da­rá ca­za al cri­mi­nal.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.