CA­TA­LUN­YA:

La Vanguardia - Vivir TV - - NOTICIASTV -

Los gags del Crac­kò­via han li­de­ra­do la au­dien­cia te­le­vi­si­va en Ca­ta­lun­ya del 1 al 7 de enero, abar­can­do una cuo­ta de pantalla del 21,3%. TV3 se man­tie­ne co­mo la ca­de­na más se­gui­da.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.