SETH MAC­FAR­LA­NE

La Vanguardia - Vivir TV - - GENTE TV -

El crea­dor es­tá im­pa­ra­ble: ade­más de pre­sen­tar los Os­car, el pró­xi­mo 24 de fe­bre­ro, FOX ha da­do luz ver­de a su sit-com Dads, pro­du­ci­rá un re­ma­ke de Los Pi­ca­pie­dra y pre­pa­ra la se­gun­da par­te de Ted.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.