EL BAR­CO. TER­CE­RA TEM­PO­RA­DA

La Vanguardia - Vivir TV - - HI- TECH -

El Es­tre­lla Po­lar avis­ta tie­rra fir­me, pe­ro, an­tes, los ma­ri­ne­ros se en­cuen­tran con el ho­tel YouHao, en la úl­ti­ma tem­po­ra­da de la se­rie. PRE­CIO: 34,95 € (DVD) y 44,95 € (blu-ray)

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.