RON MOO­RE

La Vanguardia - Vivir TV - - GENTE TV -

El crea­dor de Battles­tar

Ga­lac­ti­ca pre­pa­ra una nue­va se­rie, He­lix, un th­ri­ller de cien­cia fic­ción so­bre un gru­po de cien­tí­fi­cos que via­ja al Po­lo Nor­te pa­ra in­ves­ti­gar un po­si­ble vi­rus. Es­treno pre­vis­to ha­cia fi­na­les de 2013.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.