ME­DIA­NO­CHE EN EL JAR­DÍN DEL BIEN Y DEL MAL

La Vanguardia - Vivir TV - - ENTREVISTA - DRA­MA Di­rec­tor: In­tér­pre­tes: John

Clint East­wood. Cu­sack, Kevin Spa­cey. EE. UU. 1997 (C). 155 min. 22.30 h, 8TV

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.