EN­TRE­VIS­TA CON EL VAM­PI­RO

La Vanguardia - Vivir TV - - E TOP DE LA SEMANA - In­tér­pre­tes: Di­rec­tor:

FAN­TÁS­TI­CA (In­ter­view With the Vam­pi­re) Neil Jordan. Brad Pitt, Tom Crui­se. Es­ta­dos Uni­dos. 1994 (C). 123 mi­nu­tos. 22.30 h, 8TV

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.