«A Tra­be de Ou­ro»

La Voz de Galicia (A Coruña) - A Coruña local - - AGENDA -

Hoy • 19.30 ho­ras • En­tra­da li­bre • Mén­dez Fe­rrín pre­sen­ta A Tra­be de Ou­ro. Pu­bli­ca­ción Ga­le­ga de Pen­sa­men­to Crí­ti­co, acom­pa­ña­do por el al­cal­de, Xulio Fe­rrei­ro, M.ª Xe­sús Tei­jo, Fer­nan­do de Paz, Ro­sa Ló­pez y Fran­cis­co Fer­nán­dez Rei.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.