A fu­sión do río Tam­bre co océano Atlán­ti­co deu ori­xe a un ssin­gu­lar há­bi­tat pre­si­di­do po­lo Cas­tro de Ba­ro­ña

La Voz de Galicia (A Coruña) - Especial1 - - News -

O es­pí­ri­to ma­ri­ñei­ro ca­rac­te­ri­za ao xeo­des­tino Ría de Mu­ros e Noia, do que for­mann par­te os con­ce­llos ri­bei­re­gos des­te sin­gu­lar há­bi­tat que se for­mou en torno á fu­sión do río Tam­bre co océano Atlán­ti­co. Un pa­tri­mo­nio ex­tra­or­di­na­rio re­pár­te­se po or to­da a súa ex­ten­sión, sen­do o cas­tro de Ba­ro­ña a prin­ci­pal re­fe­ren­cia.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.