Au­ga e tra­di­ción.

La Voz de Galicia (A Coruña) - Especial1 - - Concellos do xeodestino: ribeira sacra -

O mu­ni­ci­pio de Bó­ve­da ex­tén­de­se entre a chai­ra do val de Le­mos e as mon­ta­ñas do In­cio. No lu­gar de Pe­na­co­va con­sér­va­se en bon es­ta­do a ve­lla fe­rre­ría e o seu es­pec­ta­cu­lar ma­zo, mos­tra do res­pec­to lo­cal po­lo seu pa­sa­do. Non lon­xe de alí, des­de o mi­ra­dor da agres­te Se­rra das Pe­nas abár­ca­se boa par­te do mu­ni­ci­pio.

FOTO CAR­LOS RUE­DA

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.